Reflü Cerrahisi Kesin Bir Çözüm müdür?

Reflü hastalığında ilaç tedavisi kalıcı bir çözüm olamadığı için hastalarda yılgınlık hali mevcuttur.İlaç tedavisi yanı sıra yeme içme özgürlüğünün ortadan kalkması, yatak başının yükseltilmesi , spordan kaçınılması gibi yan tedbirler hastalarda yaşam kalitesinin düşmesine neden olur. Cerrahi tedavi, seçilmiş ,uygun hastalarda anatomik bozukluğu düzelterek ve mideden yemek borusuna kaçışı ortadan kaldırarak reflüyü durdurur. Tekniğine uygun yapılmış hastalarda reflünün olması teorik olarak mümkün değildir.. Tecrübeli serilerde reflünün tipik bulguları tamamen ortadan kalkar.Fakat bazı hastalar reflünün ortadan kalkmasına rağmen gaz, şişkinlik, barsak sorunları gibi hastalıkla ilişkili olmayan yan etkilerin ortadan kalkmaması ile tam memnuniyet bildirmeyebilir. Bu oran seçkin serilerde %5i geçmez.