Sıkça Sorulan Sorular

Reflü hastalığında ilaç tedavisi kalıcı bir çözüm olamadığı için hastalarda yılgınlık hali mevcuttur.İlaç tedavisi yanı sıra yeme içme özgürlüğünün ortadan kalkması, yatak başının yükseltilmesi , spordan kaçınılması gibi yan tedbirler hastalarda yaşam kalitesinin düşmesine neden olur. Cerrahi tedavi, seçilmiş ,uygun hastalarda anatomik bozukluğu düzelterek ve mideden yemek borusuna kaçışı ortadan kaldırarak reflüyü durdurur. Tekniğine uygun yapılmış hastalarda reflünün olması teorik olarak mümkün değildir.. Tecrübeli serilerde reflünün tipik bulguları tamamen ortadan kalkar.Fakat bazı hastalar reflünün ortadan kalkmasına rağmen gaz, şişkinlik, barsak sorunları gibi hastalıkla ilişkili olmayan yan etkilerin ortadan kalkmaması ile tam memnuniyet bildirmeyebilir. Bu oran seçkin serilerde %5i geçmez.

Reflü cerrahisi sonrası nüks oranı, cerrahın tecrübesi ile direkt doğru orantılıdır. Tecrübesiz cerrahlarda(100 vakadan az hastası olan, senede 50 operasyondan az yapan) nüks oranı % 30 lara kadar çıkmaktadır. Tecrübeli cerrah larda bu oran ameliyat sonrasında 10.yılda düzeyinde olmaktadır.

Özellikle son yıllarda mesh (dokuları destekleyen yama) uygulamalrı ile nüks oranları dahada düşük oranlarda olmaktadır. Kişisel serimide yama kullandığımız hastalarda nüks oranı %3 düzeyindedir.Hasta memnuniyeti %95 üzerindedir.

Nüks olduğunda şikayetler en baştaki şikayetler kadar şiddetli olmaz. Örneğin haftada bir yada iki PPI tableti almakla hastalar rahat edebilirler.Nüks sonrası yaşam kalitesi etkilenen ve ameliyat sonrası mutlu dönemini arayan hastalara tekrar ameliyat sçeneği sunulabilir. Bu güne kadar kendi serimizden 13 , başka merkezlerde yapılan ve bize yönlendirilen 34 hastaya başarı ile tekrar reflü ameliyatını gerçekleştirdik

Hastalarımız reflü ameliyatı sonrası 6. Saatde tek başlarına ayağa kalkar ve tuvalete gidebilirler. Ağrı ve hareket kısıtlılığı analjeziklerle giderilir.Hastalar ertesi gün taburcu olurlar masa başı işlerini yapabilirler. Hareketli, yorucu tempoda çalışanlara 1 hafta işten uzak durmaları önerilir.Hastalar ertesi gün sulu gıdaya bir hafta sonra yumuşak yarı katı gıdalara geçerler.Üç hafta sonra hastalar diledikleri gibi katılıkda yemeklerini yiyebilirler.

Bana sıkca ameliyat öncesi sorulan bir soru. Neden bu kadar merak edildiğini anlayabilmiş değilim. Reflü hastaları ameliyat öncesi kapak sistemleri gevşek olduğu için çok kolay ve sık olarak kustukları için bu konuda endişeleri olduğunu düşünüyorum.Her şeyden önce ameliyat sonrası bulantı hissi ortadan kalkar ve çok daha az kusma ihtiyacı olur. Kusma normal insanlarda hayatlarında çok az meydana gelen bir durumdur. Ameliyat sonrası besin zehirlenmesi vs. bir durumda kusma ihtiyacı doğduğunda daha zor olmakla birlikte kusulabilirsede benim önerim mutlaka sağlık merkezine giderek tedavi olunması yada midenin yıkanmasıdır.